Strona główna

  

 

Dzisiaj na tablicy

 

14 X

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

W Dniu Edukacji Narodowej przytoczę słowa Jana Pawła II :

"Nauczyciel widzi więcej, niż tylko twarze dzieci,  stara się zobaczyć ich dusze."

 Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole,

ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu.

  Drodzy Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z uznaniem pragnę podkreślić trud,

jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia.

Przyszło nam żyć  w niełatwych czasach, wciąż stają przed nami nowe wyzwania.

Przez ostatni rok pokazaliście, że dla nauczyciela nie ma  zadań niemożliwych.

  Życzę Państwu przekonania w istotę pracy nauczycielskiej,

w sens wychowywania i nauczania mądrych,

życzliwych i samodzielnych młodych wychowanków. 

  Życzę, by nadal uczniowie naszej szkoły z Państwa pomocą odkrywali

i rozwijali swoje pasje i zainteresowania,

rozbudzali w sobie ciekawość świata.

 Dziękuję wszystkim pracownikom  szkoły za codzienny trud, zaangażowanie w pracę,

za wyrozumiałość i życzliwość dla uczniów.

Z życzeniami zdrowia, dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej

i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Beata Aftyka

Dyrektor szkoły

          

 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu  całej społeczności uczniowskiej

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego składamy najserdeczniejsze życzenia gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi.

Pragniemy podziękować Wam za trud poniesiony przy żmudnym procesie nauczania, za cierpliwość i wyrozumiałość.

Mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny – mimo, iż przebiegający w specyficznych warunkach – spełni Państwa aspiracje zawodowe i dostarczy w każdej dziedzinie satysfakcji.

Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości w Państwa domach.

Samorząd Uczniowski

 

 

 ŻYCZENIA OD PANI BURMISTRZ DĘBLINA

http://www.zs4deblin.szkolnastrona.pl/container/BURMISTRZ%20(1).pdf?noc=1602668794

 

ŻYCZENIA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

http://www.zs4deblin.szkolnastrona.pl/container/Lubelski%20Kurator.pdf?noc=1602662066

ŻYCZENIA MINISTRA OŚWIATY

http://www.zs4deblin.szkolnastrona.pl/container/listministraedukacjinarodowejzokazjidniaedukacjinarodowej.pdf?noc=1602662336

 

 

 

 

 

 

 

     

Na chwilę obecną informujemy, iż jutro 12 października (poniedziałek) uczniowie przychodzą do szkoły.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych tj. korytarze, szatnie, łazienki, toalety na terenie szkoły.

Prosimy o sprawdzanie informacji zamieszczanych w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja Szkoły

 

 

 

 

 


WAŻNE !

Szanowni Państwo,

      profilaktycznie, z zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rykach oraz po konsultacji z organem prowadzącym szkołę, z uwagi na potwierdzone przypadki zakażenia COVID - 19 , które dotyczą niektórych rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie dzień 9 października 2020r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i  profilaktycznie, zgodnie z zaleceniem obserwowanie stanu zdrowia dzieci przez weekend.
                                                                                           Dyrekcja Szkoły

 


 

 

UWAGA! NOWY PLAN LEKCJI!!!

NOWY PLAN LEKCJI

 

Od poniedziałku 14 września 2020r. obowiązuje NOWY PLAN LEKCJI

 

Proszę sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

 


Z okazji rozpoczęcia

roku szkolnego 2020/2021

życzymy wytrwałości i cierpliwości w procesie

oswajania z nową rzeczywistością szkolną,

wielu sukcesów, które będą źródłem radości

dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

                                                              Dyrekcja Szkoły

 

Z okazji nowego roku szkolnego otrzymaliśmy życzenia od Burmistrza Dęblina Pani Beaty Siedleckiej

http://www.zs4deblin.szkolnastrona.pl/art,1098,zyczenia-od-burmistrza-deblina-pani-beaty-siedleckiej-z-okazji-nowego-roku-szkolnego-202021

oraz list od Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

Plakat – 10 zasad dla rodziców

 


ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA

Szanowni Rodzice,

można już dokonywać zapisów dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie można pobrać i wypełnić u wychowawców klas.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej spowodowaną koniecznością zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, informujemy, że z opieki świetlicy mogą skorzystać wyłącznie dzieci kl. 1 - 3 rodziców pracujących zawodowo oraz uczniowie dowożeni do szkoły. 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

6.50 - 16.20


REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W DĘBLINIE

w okresie pandemii CoViD-19

obowiązujący

od 1 września 2020  roku

 

 • Procedura przyjęcia/odbierania dziecka do/ze szkoły.
 1. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Nie wolno posyłać dziecka do szkoły, jeśli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie czy izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły oznaczonymi  wejściami ( numer 1-5 ) wg. Poniższego harmonogramu:

 Wejście nr 1 (wejście główne): klasy I,II,III

 Wejście nr 2:  nauczyciele, pracownicy szkoły

 Wejście nr 3 :  klas IV – VI

 Wejście nr 4:  oddziały przedszkolne

 Wejście nr 5 (stara szkoła) – klasy VII

 Wejście nr 6 (stara szkoła) – klasy VIII

 Na drzwiach  wyżej wymienionych wejść umieszczona jest informacja, które klasy wchodzą tym wejściem.

 1. Zajęcia w szkole rozpoczynają się dla poszczególnych poziomów w różnych godzinach.
 2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk (pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym umieszczone są  przy wejściach).
 3. Uczniowie poszczególnych oddziałów przebywają w przydzielonych  salach lekcyjnych według załączonego harmonogramu ( Załącznik Nr 1)
 4. Częścią wspólną dla uczniów są korytarze, łazienki, szatnie, stołówka szkolna, sale gimnastyczne , biblioteka.
 5. W częściach wspólnych uczniowie przebywają w maseczkach.
 6. W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone reguły bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny  min. 1,5 m.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych mogą w dniach od 1 do 11 września wchodzić z dzieckiem do szatni zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem(dziećmi) , zasady dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Po upływie tego okresu obowiązują ich ogólne zasady.
 8. W okresie pandemii do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.
 9. Przy odbieraniu dzieci ze świetlicy obowiązują  następujące zasady:

 rodzic telefonicznie informuje pracownika świetlicy o gotowości odbioru dziecka, wyznaczony pracownik szkoły odprowadza dziecko do szatni nadzorując jego ubieranie się i przekazuje dziecko rodzicowi oczekującemu przed budynkiem szkoły (wejście nr 1). 

                                                                                                         Załącznik Nr 1

Przydział sali  dla  klasy ( okres pandemii)

Klasa

Nr sali lekcyjnej

odział przedszkolny

15

1a

10

1b

19

1c

18

2a

101

2b

113

3a

119

3b

112

4a

201

4b

102

4c

22

5a

210

6a

28

6b

26

6c

29

7a

27

7b

0

7c

108

8a

202

8b

207

 • Procedura organizacji żywienia w szkole.

1. Posiłki na stołówce szkolnej wydawane są w czterech turach:

I.  uczniowie oddziału przedszkolnego spożywają posiłek o godz.11:00 i są sprowadzani na stołówkę przez wychowawcę;

II. uczniowie klas I-III spożywają posiłek od godz. 11:20 do 13:30 i są sprowadzani na stołówkę szkolną przez wychowwcę.

III. uczniowie klas IV-VI spożywają posiłek na przewie obiadowej o godzinie 11:30.

IV. uczniowie klas VII-VIII spożywają posiłek na przewie obiadowej o godzinie 12:35.

Osobom dorosłym (nauczycielom i pracownikom szkoły) korzystającym z obiadów posiłki wydawane są od godziny 11:00 do 13.30.

2. Na drzwiach stołówki szkolnej umieszczony jest harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych oddziałów.

3.  Przed wejściem na stołówkę szkolną obowiązuje bezwzględne mycie rąk lub dezynfekcja.

4. Obowiązują następujące zasady wydawania posiłków: Uczniowie zajmują wskazane przez pracownika miejsca. Zupa nalewana jest przez pracowników obsługi. Drugie danie         będą rozwozili pracownicy na wózkach.

5. Po posiłku uczniowie zostawiają naczynia w miejscu , przy którym siedzieli.

6.  Zabronione jest przemieszczenie się po stołówce w celach innych niż spożycie posiłku, samowolne zajmowanie miejsc, dosiadanie się do uczniów z innych oddziałów klasowych.

7.  Następuje całkowity zakaz wydawania posiłków na wynos.

8. Odwołanie obiadów dokonywane będzie  wyłącznie drogą telefoniczną (81) 88 00 112 do godziny 8.00 w danym dniu.

9. Opłaty za obiady uiszczają rodzice do 10 – go każdego miesiąca.

 

 1. Procedura  organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej.
 2. Procedura dotycząca pobytu osób trzecich na terenie placówki. 
 3. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych u ucznia. 
 4. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych u personelu.

              http://www.zs4deblin.szkolnastrona.pl/p,238,procedury-w-okresie-pandemii-covid-19-od-1-wrzesnia-2020-r 

 

 


WAŻNE!!!

NOWY DZIENNIK ELEKTRONICZNY !

 Szanowni Rodzice

 Od 1 września 2020 roku w naszej szkole nastąpi zmiana dziennika elektronicznego

z dziennika Progman na dziennik Librus Synergia.

  Loginy i hasła dostępu do nowego dziennika otrzymacie Państwo od wychowawców klas.

 

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

 

 


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Informujemy, że dnia 1 września 2020 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne w klasach

według poniższego harmonogramu.

 

<

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

WEJŚCIE Nr

oddział przedszkolny

Agnieszka Szkoda

 

4

1A

Krystyna Bojarczuk

9.00

1

1B

Janina Jędrys

9.00

 

Aktualności